تملک املاک

این سازمان در راستای

اطلاعات بیشتر

صدور اسناد زمینهای واگذار شده

این سازمان در راستای

اطلاعات بیشتر

پیگیری و اخذ زمین از مسکن و شهرسازی

این سازمان در راستای

اطلاعات بیشتر

مدیر عامل سازمان قلاع دختر و اردشیر خبر داد:

خروج 40 هکتار از عرصهي پيرامون قلعه اردشير از طرح تملک

 

مدیر عامل سازمان قلاع دختر و اردشیر گفت: بر اساس تغییرات ایجاد شده در طرح اولیه، مقرر شد حدود 40 هکتار از عرصهي پيرامون قلاع دختر و اردشير از طرح تملک خارج شده و اجازهي ساخت و ساز، مطابق با ضوابط ميراث فرهنگي داده شود.

مهندس مرتضی جعفری تصریح کرد: با اين راهکار بخشي از مشکلات مردم ساکن در پيرامون قلعهها حل شده و پروژه، قابليت اجرايي بيشتري پيدا کرده است.

وی افزود: در سال گذشته در جلسهاي با حضور استاندار مقرر شد 10 هکتار ديگر از اراضي دولتي در اختيار مجموعهي قلاع دختر و اردشير قرار گيرد تا صرف تملک اراضي پيرامون قلاع دختر و اردشیر شود.

مدیر عامل سازمان قلاع دختر و اردشیر با تاکید بر اینکه متاسفانه به دليل کمبود زمين در کرمان، تاکنون اراضی موضوع صورت جلسهی مذکور، تامین نشدهاند، خاطرنشان کرد: اميدواريم با راهکارهای مطرح شده، زمين لازم جهت تملک باقی ماندهي اراضی پیرامون قلاع دختر و اردشیر به سازمان منتقل شده و امکان ادامهي پروژه فراهم شود.

معرفی مدیرعامل

  

مدیرعامل سازمان قلعه دختر و اردشیر
مهندس مرتضی جعفری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top