تملک املاک

این سازمان در راستای

اطلاعات بیشتر

صدور اسناد زمینهای واگذار شده

این سازمان در راستای

اطلاعات بیشتر

پیگیری و اخذ زمین از مسکن و شهرسازی

این سازمان در راستای

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان قلاع دختر و اردشیر خبر داد:

اختصاص 40 هکتار زمین از اراضی دولتی برای تملک اراضی پیرامون قلاع دختر و اردشیر

مدیر عامل سازمان قلاع دختر و اردشیر با بیان اينکه در سالهاي اخير اطراف اين قلعهها به تملک اشخاص درآمده است، گفت: گام اول اجرای پروژه، تملک حاشیهي دو قلعه و آماده سازی آن برای اجرای پروژه‌هاست.

مهندس مرتضی جعفری با تاکید بر اینکه برای تملک اراضی اطراف قلاع به شکل تهاتر با زمین، نیاز به تخصیص زمین از سوی ادارهي کل راه و شهرسازی بود، تصریح کرد: به همین دلیل در سال 86 و در جریان سفر رئيس جمهور وقت به کرمان و طی مصوبهای ملی، حدود 40 هکتار زمين از اراضي دولتي در شهر کرمان براي تملک اراضي پيرامون قلاع اختصاص يافت.

وی بیان کرد: از اين 40 هکتار حدود 37 هکتار زمين خالص حاصل شده که با اراضي تخصيص داده شده چيزي حدود 85 درصد اطراف قلعه دختر و حدود 25 درصد اطراف قلعه اردشير به تملک شهرداری کرمان درآمده است.

مدیرعامل سازمان قلاع دختر و اردشیر با بیان اینکه بعد از مصوبهي هيات دولت در سال 86  ديگر هيچ بودجهاي به پروژه تخصيص داده نشد و متاسفانه روند اجرای پروژه دچار کندی شد، خاطرنشان کرد: به همین دليل اين طرح توسط مجموعهي شهرداري کرمان مورد بازنگري قرار گرفت تا با توجه به شرايط خاص و محدوديتهاي مالي، پروژه قدری تعدیل شود.

 

معرفی مدیرعامل

  

مدیرعامل سازمان قلعه دختر و اردشیر
مهندس مرتضی جعفری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 123 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top