وظایف و اختیارات مدیر عامل

مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحداهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور ومنافع وسرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود

مدیر عامل از جمله اداری وظایف و اختیارات زیر است


 اجرای مصوبات شورا و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداه امور سازمان ،کوشش جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان وحفاظت اموال و دارائیها آن

همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی ومعاملاتی و سایرآیین نامه های داخلی سازمان با پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره

تهیه و تنظیم بودجه ومتمم و اصلاح و تفریق بودجه سالانه برای تسلیم به هیئت مدیره و به شورای سازمان و اعمال مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آیین نامه های سازمان

انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرار داد در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سازمان و سایر مقررات سازمان

 تهیه و تنظیم هرگونه مقررات ودستور العمهای لازم برای پیشبرد امور سازمان

تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه

عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرار داد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان به عهده دارند

 مدیر عامل می تواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای دیگر هیئت مدیره و يا مسئولان سازمان تفویض نماید . لکن این تفویض اختیار رافع مسئولت مدیر عامل نبوده ومسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارائیهاي سازمان در هرحال به عهده او خواهد بودحوزه اداري و مالي سازمان
 
انجام كليه عملياتهاي مالي سازمان

 ثبت كليه توافقات

تشكيل پرونده جهت تملك املاك و دريافت وپرداخت مابه التفاوتهاي ايجاد شده وضبط ونگهداري پرونده ها

ثبت و ضبط اموال سازمان

خريد كليه لوازم مصرفي وغير مصرفي سازمان بر اساس مقررات مالي سازمان

برگزاري مناقصه ها و مزايده ها

انجام امور دبيرخانه وكليه مكاتباتحوزه معاونت فنی سازمان

 کارشناسی فنی املاک داخل محدوده طرح

اسخ به استعلام کاربری

تهیه نقشه های تفکیکی واگذار شده به سازمان

تشکیل کمیسیون واگذاری قطعات

پی گیری تائید نقشه های تفکیکی ازمناطق

کنترل توافق نامه وصورتجلسات واگذاری

 

معرفی مدیرعامل

  

مدیرعامل سازمان قلعه دختر و اردشیر
مهندس مرتضی جعفری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 125 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top